Isoleringstyper

Der findes forskellige typer teknisk isolering, der hver for sig er beregnet til at virke optimalt i forhold til installationstype, driftstemperatur og omgivelsestemperatur.

Isoleringens berettigelse ligger i temperaturforskellen. Denne forskel udtrykkes i ⁰ C (eller i ° K i beregningsmodeller). Temperaturforskel eller Δt  (Delta t) afgør som regel isoleringens tykkelse. Målet med isoleringen er at opretholde temperaturen på den ønskede højde i distributionssystemet (røranlæg eller ventilationsanlæg).

Relativ luftfugtighed (%RF) kan også spille en rolle i typebestemmelse af isoleringen. Isoleringens funktion ved disse anlæg er, at undgå kondensdannelse. Kondensdannelse kan undgås ved at isoleringen danner et effektivt skel mellem varm og relativ fugtig luft og et koldt emne.

Eksempler på kondensdannelse kan være udvendigt på et koldt rør i en varm og fugtig omgivelse (koldt brugsvand) eller indvendigt i en ventilationskanal i en kold omgivelse (udsugningskanal på et koldt loft).

Der er ydermere isoleringstyper, som har en særlig funktion som for eksempel brandisolering og lydisolering. Disse typer har en beskyttende funktion og er som regel omfattet af andre normer end DS 452.

Nedenstående isoleringstyper udføres af Delta Teknisk Isolering.

Isoleringstyperne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 • Varmeisolering
 • Kondensisolering
 • Køleisolering
 • Brandisolering
 • Lydisolering

Varmeisolering

har til formål at opretholde en ønsket temperatur, der ligger over omgivelsestemperatur i en installation. Det vil sige at Δt = + ⁰.

De mest almindelige anvendte materialer i varmeisolering er forskellige slags mineraluld.

Alt efter installationernes temperatur findes der specifikke mineraluldsprodukter.

Kondensisolering

har til formål at undgå kondensdannelse på den kolde side af en installation. Køle- eller kolde rør er klassiske eksempler. Indvendig kondensdannelse i ventilationskanaler er ydermere et godt eksempel, hvor kondensisolering er vigtigt.

De mest anvendte materialer er diverse slags mineraluld. Fælles for de forskellige slags mineraluld er en ofte fastmonteret dampspærre (f.eks. alufolie). Denne spærre forhindrer tilførsel af relativ varm og fugtig luft.

Cellegummi (f. eks. Armaflex), polystyrenskåle og PIR/PUR-skumfyldt isolering bliver også anvendt til formålet.

Køleisolering

har som regel to formål. Det første er at undgå kondensdannelse. Andet formål er at holde på køleenergien.

Gængse materialer er de samme materialer, som er nævnt under kondensisoleringen. Til forskel for de tidligere nævnte kondensisoleringsmaterialer er dimensioneringen af isoleringen anderledes. Udover, at denne danner en kondensbarriere, er den øgede isoleringstykkelse med til at holde på køleenergien.

I den 3. udgave af DS 452 (gældende siden december 2013) er køleisolering blevet inddelt i en klasse. Det har medført, at isoleringstykkelser på køleisoleringen ikke længere skal fungere som kondensbarriere, men skal overholde en energitabsdefinition.

Brandisolering

kan have to formål. Det første er at undgå brandspredning fra en installation til omgivelserne. Andet formål er at beskytte en installation i en omgivelse imod brand.

Den største del af al brandisolering bruges ved ventilationsanlæg. Begge formål – som nævnt ovenfor – er som regel målet med brandisolering af ventilationskanaler. DS 428 er en separat standard, der beskriver brandisolering af ventilationsanlæg. Der findes adskillige måder at brandbeskytte ventilationsanlæg på.
Brandisoleringsprodukter består som regel af stenuld.

Lydisolering

er en disciplin for sig. Som regel består den af en svingningsdæmper af lydbølgerne samt en reflektor, som kaster lydbølgerne tilbage mod lydkilden. Der findes mange isoleringsmetoder.

Delta Teknisk Isolering udfører lydisolering af faldstammer, tagvandsrør og procesrør. Vi anvender forskellige materialer for at opnå støjreduktionen.

Afslutningsprodukter

Teknisk isolering består af flere lag. Det inderste lag er selve isoleringen. Derudover skal der som regel monteres et lag som beskytter isoleringen og omgivelsen.
 
Nedenfor opsummeres afslutingsmaterialer som Delta Isolering monterer:
 • Alufolie (som regel en del af isoleringsmaterialet – bruges som regel som afsluttende lag ved skjulte indendørs placerede installationer).
 • PVC-folie (Isogenopak)
 • Aluminium pladekapper
 • Iso-Cover
 • Pap & lærred
 • Glaslærred

Kan vi hjælpe?

 • Har du en teknisk isoleringsopgave du skal have udført?
 • Vil du have et uforpligtende tilbud?
 • Skal vi lave en beregning af isoleringstykkelser?
Vi er der når du ringer eller skriver til os. Så kan du komme videre.

Marc Roolfs

Direktør, projekt tilbud, projektkoordinator
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 36453636, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Log ind
Delta Teknisk Isolering ApS
CVR: 34593337
Nordholmen 4
2650 Hvidovre
+45 36 45 36 36
mr@delta-isolering.dk
 
Delta Teknisk Isolering ApS | Nordholmen 4 | 2650 Hvidovre | Tlf.: +45 36 45 36 36