40 50 44 34

Isoleringstyper

Der findes forskellige typer teknisk isolering, der hver for sig er beregnet til at virke optimalt i forhold til installationstype, driftstemperatur og omgivelsestemperatur.

Isoleringens berettigelse ligger i temperaturforskellen. Denne forskel udtrykkes i ⁰ C. Temperaturforskel eller Δt  (Delta t) afgør som regel isoleringens tykkelse. Målet med isoleringen er at opretholde temperaturen på den ønskede højde i distributionssystemet (røranlæg eller ventilationsanlæg).

Relativ luftfugtighed (%RF) kan også spille en rolle i typebestemmelse af isoleringen. Isoleringens funktion ved disse anlæg er, at undgå kondensdannelse. Kondensdannelse kan undgås ved at isoleringen danner et effektivt skel mellem varm og relativ fugtig luft og et koldt emne.

Eksempler på kondensdannelse kan være udvendigt på et koldt rør i en varm og fugtig omgivelse (koldt brugsvand) eller indvendigt i en ventilationskanal i en kold omgivelse (udsugningskanal på et koldt loft).

Der er ydermere isoleringstyper, som har en særlig funktion som for eksempel brandisolering og lydisolering. Disse typer har en beskyttende funktion og er som regel omfattet af andre normer end DS 452.

Nedenstående isoleringstyper udføres af Delta Teknisk Isolering.

Isoleringstyperne kan opdeles i følgende hovedkategorier:
  • Varmeisolering
  • Kondensisolering
  • Køleisolering
  • Brandisolering
  • Lydisolering 
Varmeisolering har til formål at opretholde en ønsket temperatur, der ligger over omgivelsestemperatur i en installation. Det vil sige at Δt = + ⁰.
De mest almindelige anvendte materialer i varmeisolering er forskellige slags mineraluld. Alt efter installationernes temperatur findes der specifikke mineraluldsprodukter.
 
Kondensisolering har til formål at undgå kondensdannelse på den kolde side af en installation. Køle- eller kolde rør er klassiske eksempler. Indvendig kondensdannelse i ventilationskanaler er ydermere et godt eksempel, hvor kondensisolering er vigtigt.

De mest anvendte materialer er diverse slags mineraluld. Fælles for de forskellige slags mineraluld er en ofte fastmonteret dampspærre (f.eks. alufolie). Denne spærre forhindrer tilførsel af relativ varm og fugtig luft.

Cellegummi (f. eks. Armaflex), polystyrenskåle og PIR/PUR-skumfyldt isolering bliver også anvendt til formålet.
 
Køleisolering har som regel to formål. Det første er at undgå kondensdannelse. Andet formål er at holde på køleenergien.

Gængse materialer er de samme materialer, som er nævnt under kondensisoleringen. Til forskel for de tidligere nævnte kondensisoleringsmaterialer er dimensioneringen af isoleringen anderledes. Udover, at denne danner en kondensbarriere, er den øgede isoleringstykkelse med til at holde på køleenergien.

I den 3. udgave af DS 452 (gældende siden december 2013) er køleisolering blevet inddelt i en klasse. Det har medført, at isoleringstykkelser på køleisoleringen ikke længere skal fungere som kondensbarriere, men skal overholde en energitabsdefinition.
 
Brandisolering kan have to formål. Det første er at undgå brandspredning fra en installation til omgivelserne. Andet formål er at beskytte en installation i en omgivelse imod brand.

Den største del af al brandisolering bruges ved ventilationsanlæg. Begge formål – som nævnt ovenfor – er som regel målet med brandisolering af ventilationskanaler. DS 428 er en separat standard, der beskriver brandisolering af ventilationsanlæg. Der findes adskillige måder at brandbeskytte ventilationsanlæg på. En billig måde er røgventilation. Her brandisoleres – som regel – hele installationen.

Brandisoleringsprodukter består som regel af stenuld.
 
Lydisolering er en disciplin for sig. Som regel består den af en svingningsdæmper af lydbølgerne samt en reflektor, som kaster lydbølgerne tilbage mod lydkilden. Der findes mange isoleringsmetoder.

Delta Teknisk Isolering udfører lydisolering af faldstammer, tagvandsrør og procesrør. Vi anvender forskellige materialer for at opnå støjreduktionen.
 
Kontakt Delta Teknisk Isolering
Du er velkommen til at kontakte Delta Teknisk Isolering ApS på telefon +45 40 50 44 34
Firma:
 
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Marc Roolfs Blokken 23 C 3460 Birkerød Tlf. 40 50 44 34 mr@delta-isolering.dk