40 50 44 34

Installationstyper

For at kunne tilpasse de enkelte isoleringstyper skal man have kendskab til de forskellige installationstyper, som kræver teknisk isolering. Herunder beskrives nogle standardtyper.

 
HVAC

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) er en fællesbetegnelse for klimastyring af bygninger. Installationstyper inden for HVAC’er:
  • Varmeanlæg
  • Ventilationsanlæg
  • Køleanlæg
Varmeanlæg består som regel af rørinstallationer, der varmer en bygning op. Det sker som oftest via et vandbårent fordelingsanlæg med radiatorer. Vandet i anlægget kan varmes op på forskellige måder, heriblandt: 
  • En lokalplaceret kedel
  • Fjernvarme, som kører via en varmeveksler
  • Sol- eller varmepumpeanlæg (f. eks. jordvarme). 
Alternative varmegivere er fancoils, stålepaneler eller gulvvarme.
 
Ventilationsanlæg består af kanalinstallationer, der distribuerer luft rundt i bygningen. Luften bliver som regel varmet op eller kølet ned efter klimabehovet i bygningen. Samme anlæg udskifter indeluft med luft udefra. I denne proces er det muligt at genanvende varmen fra indeluften til opvarmning af den (kolde) luft udefra. Denne proces foregår via krydsveksling, rotationsveksling eller via anlæg, som er luftsepareret (væskekoblede batterier).

Ventilationsanlæg får varme- og køleenergi ved, at de er rørforbundet med varme- eller køleanlægget.

I ældre bygninger findes der passive ventilationsanlæg, der fungerer som udsugning (køkken/bad/toilet) via naturlig træk. Det vil sige uden en motordreven ventilator.
 
Køleanlæg består som regel af rørinstallationer, der køler bygningen ned. Køleenergien opvækkes oftest af en kølekompressor. Der findes også anlæg, der henter energien ud af havvand eller grundvand. Her undgås brug af kompressorer, der bruger meget energi. Det nedkølede medie (vand-, brine- eller glykolopløsninger) distribueres til forbrugspunkter via et rørsystem.
Fordelingen af køl i bygningen kan foregå ved nedkøling af luft via:
  • Centralt ventilationsanlæg
  • Decentrale blæseanlæg (fancoils)
  • Eller passive kølestråle-elementer (kølebafler). 

Industrianlæg

Industrianlæg er anlæg, der benyttes i forbindelse med produktionsprocesser – ikke til regulering af indeklima. Til dimensionering af teknisk isolering af industrianlæg skal der stadig anvendes driftsparametre.

Varmeanlæg består af rørsystemer, der distribuerer opvarmet vand og/eller damp. Energien bruges som et led i en produktionsproces. Temperaturområdet ligger typisk mellem 60⁰ - 200⁰ C. Ydermere findes der adskillige systemer, som indeholder alternative opvarmede medier, som for eksempel olie.

Køleanlæg består af rørsystemer, der distribuerer nedkølede medier. Til temperaturer ned til 0⁰ C er det som regel vandbaserede anlæg. For temperaturer under vandets frysepunkt anvendes som regel brine- (saltholdig) eller glykolopløsninger. For ekstremt kolde anlæg omhandler det som regel flydende medier, der ved stuetemperatur ville være gasarter som eksempelvis freon.
 

Tagnedløbsinstallation

Tagnedløbsinstallation (tagvandsrør) er et rørsystem, der fører tagvand ned til et kloaksystem. Hvis denne installation findes uden for bygningen – uden for klimaskærm – er der ingen isoleringsbehov. De indvendige rør har behov for kondensisolering. Nedbør er som regel koldere end omgivelsestemperaturen. Det medfører udvendig kondens på rørene. Ydermere kan disse rør afgive støj (rislende lyd). Støjen kan reduceres med lydisolering. Som regel kombineres kondens- og lydisoleringen.
 
Installationer med el-tracing kan dække over en variation af rørførte medier. I tilfælde af risiko for stor afkøling – eller ligefrem frysning af et røranlæg – anvendes der et el-opvarmet kabel for at opretholde en bestemt minimumstemperatur. Ledningen tapes til rørene/slangerne og styres enten af en termostat eller er selvregulerende. Denne installation ses ofte ved midlertidige bebyggelser, som en skurby ved byggepladser, eller som frostsikring af udendørs installationer ved utilsigtet driftstop. I enkelte tilfælde ses el-tracing af varmt brugsvandsrør som en erstatning for en cirkulationsledning.

I samtlige konstruktioner er det altafgørende, at installationen isoleres, så varme (og elforbruget) minimeres.
Kontakt Delta Teknisk Isolering
Du er velkommen til at kontakte Delta Teknisk Isolering ApS på telefon +45 40 50 44 34
Firma:
 
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Marc Roolfs Blokken 23 C 3460 Birkerød Tlf. 40 50 44 34 mr@delta-isolering.dk