DS 452

DS 452 - Termisk isolering af tekniske installationer indeholder bestemmelserne, der ligger til grund for projektering og udførsel af isoleringsarbejdet. Bestemmelserne har til formål, at isoleringen begrænser energitab, risiko for skader på personer og/eller installationer. Hermed sikres optimering af driftsforhold samt levetid af installationerne og isoleringen.

Standarden gælder for bygningsinstallationer (f. eks. HVAC) og industrianlæg. Denne standard gælder ikke bygningskonstruktioner (loft, væg m.m.) eller fjernvarmeforsyningsledninger. Grænsen mellem fjernvarmeforsyning og bygningsinstallationer er ved fjernvarmesystemets hovedhaner.
Standarden gælder ikke for selve kedler og varmepumper.
Siden 1. december 2013 er DS 452 – 3. udgave gældende.
 
DS 452 – 3. udgave erstatter DS 452 – 2. udgave:1999. Den nye udgave medfører en del ændringer i forhold til 2. udgave.

De største ændringer er:
  • Bygningsinstallationer (HVAC) og industrianlæg beskrives hver for sig.
  • Ved bygningsinstallationer skal der ikke længere regnes på driftsparametre.
  • Der er nu 7 (0 til 6) i stedet for 5 (0 til 4) isoleringsklasser.
  • Isoleringstyper er givet direkte efter den enkelte ledningstype, installationsdel og placering.
  • Køleinstallationer er underlagt tilsvarende energikrav som varmeinstallationer.
  • Ved valg af installationsklasser skelnes der mellem isolerede og ikke-isolerede rørbæringer.
  • For bygningsinstallationer er normen blevet en del af byggelovgivningen og dermed en del af lovgrundlaget, som er betinget i byggetilladelsen.

Ovennævnte medfører; øget isolering på de tekniske installationer, krav om større og forbedrede pladsforhold og fokus på arbejdets udførelse.
I 2018 er der udkommet et Rettelsesblad til DS 452, som retter en del fejl og præciserer diverse emner.

Pladsbehov


I 2020 er der kommet et Tillæg Anneks E Pladsbehov for isolering af rør og kanaler. Annekset angiver retningslinjer for pladsbehov for isolering. Udover at angive pladsbehov installationer imellem og imellem installationer og andre bygningsdele, angiver den også anvisninger til udformning af installationsdele. Denne del viser hvordan en retningsændring (bøjning) udformes, sådan at der opnås en tilstrækkelig stor indvendig radius hvormed der kan udformes en segment opdeling. Anneks E erstatter DS 1102 og DS 1123…

Selvom Standarden har en klar bestemmelse om, hvornår den er gældende, ses der stadig mange byggesagsbeskrivelser, der henviser til den gamle norm fra 1999. Det er væsentligt at få afklaret, hvilken udgave der er gældende. Det er et ansvar, som skal afklares, inden der kan tages stilling til prissætning og udførelsen af arbejdet. MOLIO/BIPS (Byggeri Informationsteknologi Produktivitet Samarbejde) B. 2.480 angiver Basis Beskrivelse Teknisk Isolering. Den henviser altid til den gældende DS 452.

For de tekniske rådgivere er konsekvensen, at der i højere grad skal tages stilling til pladsforholdene i byggeriet. Pladsbehovet er afgørende for et korrekt dimensioneret isoleringsresultat.
Det gælder i projekteringsfasen, men også under montage af installationerne. Her skal pågældende i rollen som tilsynsførende have fokus på udformning af installationerne med hensyn til den efterfølgende tekniske isolering.
3D-produktionsmodeller giver gode muligheder for at dimensionere med realistiske pladsforhold.
Kontakt for mere info

DS 452 – 3. OG BÆRINGSTYPE


Der skal tages stilling til hvilken form for bæring installationer monteres i. Ophængsystemet kan udføres i en isoleret og en ikke-isoleret form. Det vil sige at bæringer monteres direkte på røret (uisoleret) eller der monteres et bærende isoleringsindlæg i bæringen. Tykkelsen af indlægget stemmer overens med isoleringstykkelsen af rørinstallationen. Bæringer til cellegummi-isolering og øvrige isoleringsmateriale, er fuld disponible på markedet. Der er dog stor forskel i kvalitet, anvendelighed og ikke mindst pris. De fleste bæringer er beklædt med en metalkappe eller plastkappe, der har samme farve som standard plastfolieafslutning. Hermed bliver bæringer mere integreret i isoleringens udseende.
Isolerede bæringsløsninger giver en mindre isoleringstykkelse.

Det er ikke et krav at der anvendes isolerede bæringer. Det er isoleringens dimension der tilpasses bæringstypen som dermed overholder energirammen som er angivet i DS 452.
Læs mere om dimensionering af isoleringstykkelsen:
Beregn isoleringstykkelsen

2 eksempler på rørophæng


Klik på billedet for at forstørre.

Kan vi hjælpe?

  • Har du en teknisk isoleringsopgave du skal have udført?
  • Vil du have et uforpligtende tilbud?
  • Skal vi lave en beregning af isoleringstykkelser?
Vi er der når du ringer eller skriver til os. Så kan du komme videre.

Marc Roolfs

Direktør, projekt tilbud, projektkoordinator
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 36453636, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Log ind
Delta Teknisk Isolering ApS
CVR: 34593337
Nordholmen 4
2650 Hvidovre
+45 36 45 36 36
mr@delta-isolering.dk
 
Delta Teknisk Isolering ApS | Nordholmen 4 | 2650 Hvidovre | Tlf.: +45 36 45 36 36