40 50 44 34

DS 452

DS 452 - Termisk isolering af tekniske installationer indeholder bestemmelserne, der ligger til grund for projektering og udførsel af isoleringsarbejdet. Bestemmelserne har til formål, at isoleringen begrænser energitab, risiko for skader på personer og/eller installationer. Hermed sikres optimering af driftsforhold samt levetid af installationerne og isoleringen.

Standarden gælder for bygningsinstallationer (f. eks. HVAC) og industrianlæg. Denne standard gælder ikke bygningskonstruktioner (loft, væg m.m.) eller fjernvarmeforsyningsledninger. Grænsen mellem fjernvarmeforsyning og bygningsinstallationer er ved fjernvarmesystemets hovedhaner.
Standarden gælder ikke for kedler og varmepumper.
Siden 1. december 2013 er DS 452 – 3. udgave gældende.
 
DS 452 – 3. udgave erstatter DS 452 – 2. udgave:1999. Den nye udgave medfører en del ændringer i forhold til 2. udgave.
De største ændringer er:
  • Bygningsinstallationer (HVAC) og industrianlæg beskrives hver for sig.
  • Ved bygningsinstallationer skal der ikke længere regnes på driftsparametre.
  • Der er nu 7 (0 til 6) i stedet for 5 (0 til 4) isoleringsklasser.
  • Isoleringstyper er givet direkte efter den enkelte ledningstype, installationsdel og placering.
  • Køleinstallationer er underlagt tilsvarende energikrav som varmeinstallationer.
  • Ved valg af installationsklasser skelnes der mellem isolerede og ikke-isolerede rørbæringer.
  • For bygningsinstallationer er normen blevet en del af byggelovgivningen og dermed en del af lovgrundlaget, som er betinget i byggetilladelsen.
Ovennævnte medfører; øget isolering på de tekniske installationer, krav om større og forbedrede pladsforhold og fokus på arbejdets udførelse.
I 2018 er der udkommet et Rettelsesblad til DS 452, som retter en del fejl og præciserer diverse emner.

 

DS 452 – 3. udgave og virkeligheden


Selvom Standarden har en klar bestemmelse om, hvornår den er gældende, ses der stadig mange byggesagsbeskrivelser, der henviser til den gamle norm. Det er væsentligt at få afklaret, hvilken udgave der er gældende. Det er et ansvar, som skal afklares, inden der kan tages stilling til prissætning og udførelsen af arbejdet. MOLIO/BIPS (Byggeri Informationsteknologi Produktivitet Samarbejde) B. 2.480 angiver Basis Beskrivelse Teknisk Isolering. Den henviser altid til den gældende DS 452.
 
Konsekvensen for VVS-installatører er, at der skal tages stilling til, hvilket ophængsystem der anvendes, og at der afsættes tilstrækkeligt med plads til isoleringen. Pladskrav til isoleringen beskrives yderligere i DS 1102 (VVS) og DS 1123 (Ventilation). Disse to standarder er dog under revision og forventes erstattet med en Afstandsberegnings Anneks til DS 452.

Ophængsystemet kan udføres i en isoleret og en ikke-isoleret form. Bæringer til cellegummi-isolering har længe haft et fulddækkende sortiment på markedet. Men isolerede bæringer til de øvrige isoleringsformer er fuld disponible på markedet. Der er dog stor forskel i kvalitet, anvendelighed og ikke mindst pris. De fleste bæringer er beklædt med en metalkappe eller plastkappe, der har samme farve som standard plastfolieafslutning. Hermed bliver bæringer mere integreret i isoleringens udseende.
Isolerede bæringsløsninger giver en mindre isoleringstykkelse.

For rådgivende ingeniører er konsekvensen, at der i højere grad skal tages stilling til pladsforholdene i byggeriet. Pladsbehovet er afgørende for et korrekt dimensioneret isoleringsresultat.

Det gælder i projekteringsfasen, men også under montage af installationerne. Her skal pågældende i rollen som tilsynsførende have fokus på udformning af installationerne med hensyn til den efterfølgende tekniske isolering.3D-produktionsmodeller giver gode muligheder for at dimensionere med realistiske pladsforhold.


Nedenstående 2 eksempler på rørophæng. Klik på billedet for at forstørre.
En standard uisoleret rørbærer med gummiindlæg.
En isoleret rørbærer med PVC-folie fra Danmat.
Kontakt Delta Teknisk Isolering
Du er velkommen til at kontakte Delta Teknisk Isolering ApS på telefon +45 40 50 44 34
Firma:
 
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Marc Roolfs Blokken 23 C 3460 Birkerød Tlf. 40 50 44 34 mr@delta-isolering.dk